Skip to main content

Taal selectie


Openingstijden
Mo. – Fr. 07:30 – 18:00 Klok
Sa. 08:00 – 12:30 Klok


Of kies:


Openingstijden
Mo. – Fr. 07:30 – 18:00 Klok
Sa. 08:00 – 12:30 Klok

Gegevensbescherming


De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in
het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:
Autohaus Josef Geers GmbH,
Boschstr. 1, 49733 Haren (Ems)

Uw rechten als betrokkene
U kunt op elk moment de volgende rechten uitoefenen via de contactgegevens van onze
functionaris voor gegevensbescherming:
Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan,
Correctie van onjuiste persoonsgegevens,
Verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens,
Beperking van de gegevensverwerking als wij uw gegevens nog niet mogen verwijderen
vanwege wettelijke verplichtingen,
Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons en
Gegevensportabiliteit, op voorwaarde dat u toestemming heeft gegeven voor de
gegevensverwerking of een contract met ons heeft gesloten.
Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze op elk moment met toekomstige
werking intrekken.
Met een klacht kunt u te allen tijde contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die
voor u verantwoordelijk is. Uw verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit hangt af van de
staat waarin u woont, waar u werkt of waar de vermeende overtreding plaatsvindt. Een lijst
van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adressen is te
vinden op:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschrift_links-node.html.
Doeleinden van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de in deze
gegevensbeschermingsverklaring genoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden
niet voor andere dan de genoemde doeleinden aan derden doorgegeven. Wij delen uw
persoonlijke gegevens alleen met derden als:
u heeft hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegeven,
de verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst met u uit te voeren,
de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen,
de verwerking is noodzakelijk om legitieme belangen te beschermen en er is geen reden om
aan te nemen dat u een hoger legitiem belang heeft bij het niet openbaar maken van uw
gegevens.

Koekjes
Net als veel andere websites maken wij ook gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies
zijn kleine tekstbestanden die door een websiteserver naar uw harde schijf worden
overgebracht. Dit betekent dat wij automatisch bepaalde gegevens ontvangen, zoals: B.
IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw verbinding met internet.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of virussen naar een
computer te verzenden. Met behulp van de informatie in cookies kunnen wij de navigatie
voor u vergemakkelijken en ervoor zorgen dat onze websites correct worden weergegeven.
In geen geval zullen de door ons verzamelde gegevens zonder uw toestemming aan derden
worden doorgegeven of aan persoonsgegevens worden gekoppeld.
Uiteraard kunt u onze website over het algemeen ook zonder cookies bekijken.
Internetbrowsers zijn regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen
kunt u het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via uw browserinstellingen.
Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om te leren hoe u deze instellingen kunt
wijzigen. Houd er rekening mee dat afzonderlijke functies van onze website mogelijk niet
werken als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.


SSL-codering
Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij de
modernste encryptiemethoden (bijvoorbeeld SSL) via HTTPS.
Commentaarfunctie
Wanneer gebruikers reacties achterlaten op onze website, worden naast deze informatie ook
het tijdstip waarop deze zijn aangemaakt en de eerder door de websitebezoeker gekozen
gebruikersnaam opgeslagen. Dit is voor onze veiligheid, omdat we vervolgd kunnen worden
voor illegale inhoud op onze website, zelfs als deze door gebruikers is gemaakt.


Contact Formulier
Als u via e-mail of een contactformulier contact met ons opneemt met vragen van welke aard
dan ook, geeft u ons uw vrijwillige toestemming om contact met ons op te nemen. Hiervoor
moet u een geldig e-mailadres opgeven. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en
vervolgens te beantwoorden. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel. De door u
verstrekte gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van het verzoek
en voor eventuele vervolgvragen. Zodra uw verzoek is voltooid, worden persoonlijke
gegevens automatisch verwijderd.


Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van
zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en
waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een

server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Door de activering van
IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter door Google ingekort binnen
lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het
volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In
opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw
gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te
stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de
website-exploitant aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser
verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
De doeleinden van de gegevensverwerking zijn het evalueren van het gebruik van de
website en het opstellen van rapporten over de activiteiten op de website. Verdere
gerelateerde diensten zullen dan worden geleverd op basis van het gebruik van de website
en internet. De verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de websitebeheerder.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in
te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van
deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie
gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw
IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt, door de browserplug-in te
downloaden die beschikbaar is via de volgende link en te installeren: Browser add-on om
Google Analytics te deactiveren.
Naast of als alternatief voor de browser-add-on kunt u tracking door Google Analytics op
onze pagina's voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie op uw
apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics in de toekomst informatie
verzamelt voor deze website en deze browser, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd
blijft.

Gebruik van Google Maps
Deze website maakt gebruik van de Google Maps API om geografische informatie visueel
weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook
gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers. Meer informatie over de
gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van
Google. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonsgegevens
wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.
Gedetailleerde instructies over het beheer van uw eigen gegevens in verband met
Google-producten vindt u hier.

Ingesloten YouTube-video's
Op sommige van onze websites hebben we YouTube-video's ingesloten. De exploitant van
de betreffende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.
Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de
YouTube-servers tot stand gebracht. Hierdoor weet YouTube welke pagina's je bezoekt. Als
u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u
toewijzen. Je kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen bij je YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie
verzamelen over het gebruikersgedrag.
Iedereen die de opslag van cookies voor het Google Ad-programma heeft uitgeschakeld,
hoeft dergelijke cookies niet te verwachten bij het bekijken van YouTube-video's. YouTube
slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt
voorkomen, moet u de opslag van cookies in de browser blokkeren.
Meer informatie over gegevensbescherming bij “Youtube” vindt u in de
gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Sociale plug-ins
Op onze websites worden sociale plug-ins van de hieronder genoemde aanbieders gebruikt.
U kunt de plug-ins herkennen omdat ze zijn gemarkeerd met het bijbehorende logo.
Deze plug-ins kunnen worden gebruikt om informatie, die ook persoonlijke gegevens kan
bevatten, naar de dienstverlener te sturen en, indien nodig, door hem te gebruiken. Met een
2-klik-oplossing voorkomen wij het onbewust en ongewenst verzamelen en doorgeven van
gegevens aan de dienstverlener. Om een gewenste sociale plug-in te activeren, moet deze
eerst worden geactiveerd door op de bijbehorende schakelaar te klikken. Alleen door het
activeren van de plug-in wordt het verzamelen van informatie en de overdracht ervan naar
de serviceprovider geactiveerd. Wij verzamelen zelf geen persoonsgegevens via de sociale
plug-ins of het gebruik ervan.
Wij hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plug-in verzamelt en hoe
deze door de aanbieder wordt gebruikt. Momenteel moet ervan worden uitgegaan dat er een
directe verbinding met de diensten van de aanbieder tot stand zal worden gebracht en dat in
ieder geval het IP-adres en de apparaatgerelateerde informatie zullen worden vastgelegd en
gebruikt. Het is ook mogelijk dat de dienstverleners proberen cookies op de gebruikte
computer op te slaan. Welke specifieke gegevens worden verzameld en hoe deze worden
gebruikt, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de betreffende dienstverlener.
Let op: Als u tegelijkertijd bent ingelogd bij Facebook, kan Facebook u identificeren als
bezoeker van een specifieke pagina.
Op onze website hebben wij de social media buttons van de volgende bedrijven
geïntegreerd:
Wijzigingen in ons privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen,
zodat deze altijd aan de huidige wettelijke eisen voldoet of om wijzigingen aan onze diensten
in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijvoorbeeld bij de introductie van
nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw
volgende bezoek.
Vragen voor de functionaris voor gegevensbescherming
Als u vragen heeft over gegevensbescherming, schrijf ons dan een e-mail of neem
rechtstreeks contact op met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming binnen onze
organisatie: Anna-Christine Schwenen.

Contact & routebeschrijving

Autohaus Josef Geers GmbH
Boschstr. 1
49733 Zijn

Telefoon: +49 (0)5932 72080
e-mail: info@autohaus-geers.de

Openingstijden

Ma. - Vr.: 07:30 – 18:00 Klok
Zat. 08:00 – 12:30 Klok

Huidige vacatures

Bekijk onze huidige vacatures.

© Autohaus Josef Geers GmbH. Alle rechten voorbehouden.