Skip to main content

Taal selectie


Openingstijden
Mo. – Fr. 07:30 – 18:00 Klok
Sa. 08:00 – 12:30 Klok


Of kies:


Openingstijden
Mo. – Fr. 07:30 – 18:00 Klok
Sa. 08:00 – 12:30 Klok

Afdruk

Volgens § 5 TMG


Autohaus Josef Geers GmbH
Boschstraße 1, 49733 Haren

Vertegenwoordigd door:
Josef Geers, Silvia Geers-Schubert

Contact:
Telefoon: +49 (0) 59 32 - 72 08-0
Fax: +49 (0) 59 32 / 72 08-24
E-mail: info@autohaus-geers.de

Inschrijving registreren:
Inschrijving in het handelsregister.
Registratierechtbank: rechtbank van het district Osnabrück
Registratienummer: HRB 120768

BTW-nummer:
Btw-identificatienummer overeenkomstig artikel 27 a van de wet op de omzetbelasting: DE 196
642 429

Opmerking in overeenstemming met artikel 36 van de Wet op de beslechting van
consumentengeschillen (VSBG):
De verkoper neemt niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een
consumentengeschillencommissie in de zin van de VSBG en is daartoe ook niet verplicht.
Wij zijn een verzekeringstussenpersoon in overeenstemming met artikel 34d paragraaf 3 van het
Wetboek van Koophandel (productaccessoires
Verzekeringstussenpersonen) via Volkswagen Versicherungsdienst GmbH en Aioi Nissay Dowa
Insurance
Bedrijf van Europa Ltd. in dienst.
Wij zijn geregistreerd bij de IHK onder agentnummer D-AZ27-MCHGL-13.
Functionaris voor gegevensbescherming:
Anna-Christine Schwenen
---------------------------------------
G.T.S. Josef Geers GmbH
Boschstraße 3, 49733 Haren
Vertegenwoordigd door:
Josef Geers, Silvia Geers-Schubert

Contact:
Telefoon: +49 (0) 59 32 - 72 08 25
E-mail: info@gts-haren.de

Inschrijving registreren:
Inschrijving in het handelsregister.
Registratierechtbank: rechtbank van het district Osnabrück
Registratienummer: HRB 120751
BTW-nummer:
Btw-identificatienummer overeenkomstig artikel 27 a van de wet op de omzetbelasting: DE 231
868 597

Opmerking in overeenstemming met artikel 36 van de Wet op de beslechting van
consumentengeschillen (VSBG):
De verkoper neemt niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een
consumentengeschillencommissie in de zin van de VSBG en is daartoe ook niet verplicht.
---------------------------------------
Bronnen voor de gebruikte afbeeldingen en grafieken:
Nico Stahle
Vrijwaring:
Aansprakelijkheid voor inhoud
De inhoud van onze pagina's is met grote zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen
dat de inhoud juist, volledig of actueel is. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze
eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten in
overeenstemming met artikel 7, lid 1 TMG. Volgens paragrafen 8 tot en met 10 TMG zijn wij als
dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te
controleren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.
Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie in
overeenstemming met de algemene wetgeving blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit
opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennisname van een specifieke
rechtsovertreding. Als wij kennis krijgen van overeenkomstige wettelijke overtredingen, zullen wij
deze inhoud onmiddellijk verwijderen.
Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen
invloed hebben. Voor deze externe inhoud kunnen wij daarom geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de betreffende aanbieder of
exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van
linken gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen. Illegale inhoud was op het moment
van koppelen niet zichtbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is
echter zonder concreet bewijs van een wettelijke overtreding onredelijk. Als wij kennis krijgen
van wettelijke overtredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.
auteursrechten
De inhoud en werken op deze pagina's, gemaakt door de exploitanten van de site, zijn
onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, verwerking, distributie en elke vorm
van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de
betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen
toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Als de inhoud op deze site niet door de
exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de
inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u toch kennis nemen van een inbreuk op
het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij kennis krijgen
van juridische overtredingen, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

gegevensbescherming
In principe is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder dat er persoonlijke gegevens
moeten worden verstrekt. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld
naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit altijd, voor zover mogelijk, op
vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden
doorgegeven.
Wij willen u erop wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie
via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang
door derden is niet mogelijk.
Het gebruik van in het kader van de impressumverplichting gepubliceerde contactgegevens door
derden voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiematerialen is hierbij
uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht
voor om juridische stappen te ondernemen in het geval dat ongevraagde reclame-informatie,
zoals spam-e-mails, wordt verzonden.

Contact & routebeschrijving

Autohaus Josef Geers GmbH
Boschstr. 1
49733 Zijn

Telefoon: +49 (0)5932 72080
e-mail: info@autohaus-geers.de

Openingstijden

Ma. - Vr.: 07:30 – 18:00 Klok
Zat. 08:00 – 12:30 Klok

Huidige vacatures

Bekijk onze huidige vacatures.

© Autohaus Josef Geers GmbH. Alle rechten voorbehouden.